Selectati limba:

Politica de confidențialitate

1. Introducere

Panin S.r.l. a socio unico cu sediul social în Rovigo, Viale della Scienza 24, înregistrată la Registrul Societăților din Rovigo sub nr. 01178100291 („Compania”), proprietarul site-ului web www.panin.it („Site-ul”) furnizează prin prezenta, în calitatea sa de Operator de date (așa cum este definit în continuare), următoarele informații privind tratarea datelor cu caracter personal („Politica de confidențialitate ”) în temeiul articolului 13 din Regulamentul privind protecția generală a datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Această Politică de confidențialitate conține informații importante cu privire la datele personale colectate sau furnizate prin intermediul site-ului web, fie ca utilizator înregistrat sau neînregistrat, și descrie modul în care sunt tratate aceste date.

 

2. Operator de date

În conformitate cu GDPR, Compania, prin reprezentantul său legal, este operatorul de date („Operatorul de date”) și poate fi contactată de dvs. pentru orice solicitare de informații cu privire la această problemă prin e-mail la privacy@panin.it.

Lista actualizată care conține numele procesatorilor de date și al subprocesorilor se păstrează la sediul social al Societății, așa cum este indicat mai sus.

 

3. Tipuri de date cu caracter personal care fac obiectul tratării datelor

Operatorul de date poate colecta și utiliza anumite date cu caracter personal („Datele”) și, în special:

(a) informații personale și de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail; și/sau

(b) informații profesionale privind titlul postului, adresa de lucru, locul de muncă;

 

toate furnizate în mod voluntar de dvs. prin intermediul formularelor de înregistrare sau pentru a solicita accesul la zona rezervată a site-ului.

De asemenea, Compania poate colecta automat informații de navigare, în timpul navigării dumneavoastră pe Site. Printre astfel de informații se numără adresele IP, ora solicitării, frecvența de acces la site și informațiile de explorare.

Compania colectează date prin cookie-uri; pentru mai multe informații despre politica de cookie-uri a Companiei, vă rugăm să accesați aici.

Aceste date sunt folosite doar pentru a obține informații statistice, în mod anonim, cu privire la utilizarea Site-ului și la buna funcționare a acestuia și vor fi șterse după procesare.

 

4. Scopul Prelucrării Datelor

Datele cu caracter personal vor fi tratate în conformitate cu GDPR și cu acordul utilizatorilor în următoarele scopuri:

i) răspunsuri la solicitări specifice de contact sau informații, actualizări privind activitatea Societății și evenimentele organizate de aceasta;

ii) respectarea legilor aplicabile sau a cererilor din partea autorităților judiciare.

Mai mult, în cazul în care este dat un consimțământ specific, Datele pot fi utilizate și în scopuri comerciale și de marketing, cum ar fi:

iii) livrarea de newslettere și/sau comunicări cu caracter medico-științific sau promoțional și/sau alte materiale cu scop comercial;

iv) elaborarea de statistici pentru uz intern, determinarea nivelurilor de satisfacție a clienților cu privire la serviciile și activitățile prestate, inclusiv prin terți, studii de piață, promovarea Societății și a grupului său.

 

5. Natura comunicării datelor și consecințele aferente

Sunteți liber să vă furnizați Datele prin intermediul site-ului web sau prin e-mail; cu toate acestea, refuzul de a le furniza poate duce la imposibilitatea de a primi articolele, buletinele informative și orice altă comunicare solicitată.

6. Metode de prelucrare

Datele vor fi prelucrate prin intermediul operațiunilor indicate la articolul 4, paragraful 2 din GDPR și și anume prin colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, regăsire, consultare, utilizare, dezvăluire prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, aliniere sau combinare, restricție, ștergere sau distrugere.

Fără a aduce atingere articolului 8 de mai jos, Datele vor fi prelucrate la sediul Societății, cu procese mecanice sau nemecanice, exclusiv în scopurile pentru care au fost colectate, cu respectarea obligațiilor de confidențialitate și a măsurilor de securitate prevăzute de legile aplicabile. .

 

7. Protecția datelor

Datele vor fi păstrate pentru timpul strict necesar pentru scopurile în care au fost colectate și, în orice caz, nu mai târziu de 24 de luni, cu excepția cazului în care prin legi și autoritățile competente se prevede altfel.

Operatorul de date va îmbunătăți și va adopta toate aceste măsuri de securitate tehnice, informatice, organizatorice, logistice și procedurale, oferind un nivel adecvat de protecție cerut de GDPR.

Compania va lua măsurile de securitate adecvate pentru a preveni distrugerea, utilizarea ilegală sau necorespunzătoare și accesul neautorizat la datele cu caracter personal menționate. În special, Operatorul de date poate utiliza:

(a) firewall, cum ar fi sistemele de protecție care împiedică accesul neautorizat la sistemul de informații corporative;

(b) criptarea datelor, cum ar fi metode de a masca datele și informațiile atunci când datele sunt trimise sau primite pentru a le face descifrate numai destinatarului vizat;

(c) certificare digitală;

(d) alte instrumente electronice sau automate adecvate pentru a asigura protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal, conform GDPR.

Deși Compania a implementat măsurile de securitate de mai sus pentru acest site web, ar trebui să știți că securitatea completă nu este posibilă. Prin urmare, furnizarea datelor dumneavoastră se face pe propriul risc și, în cea mai mare măsură permisă de legile aplicabile, Compania nu va avea nicio răspundere ca urmare a dezvăluirii informațiilor dumneavoastră personale din cauza erorilor, omisiunilor sau actelor neautorizate ale terților în timpul sau după transmiterea acestora către noi.

Prin urmare, sunteți sfătuit (i) să vă actualizați periodic software-ul pentru protejarea transmisiei de date prin rețele (de exemplu, software antivirus) și să verificați dacă furnizorul dumneavoastră de servicii de comunicații electronice a adoptat mijloace adecvate pentru securitatea transmiterii datelor prin rețele (de exemplu, firewall-uri și filtre de spam); (ii) păstrați confidențialitatea și să nu dezvăluiți nimănui numele dvs. de utilizator și parola pentru a accesa contul dvs.; și (iii) să vă schimbați parola din când în când.

 

8. Comunicare

Datele pot fi communicate, în scopurile specificate mai sus și tratate în numele Companiei, angajaților și consultanților acesteia care vor fi responsabili în calitate de procesatori de date sau de manipulare de date, în condițiile legii.

Datele pot fi comunicate și altor companii, entități sau profesioniști însărcinați cu activități de elaborare, precum și cu activități care sunt necesare sau suplimentare activității Societății; în astfel de cazuri, aceștia vor acționa în calitate de operatori independenți de date, exclusiv în scopul activităților lor și pentru timpul necesar desfășurării acesteia.

Lista acestor terți va fi ținută permanent actualizată și poate fi solicitată Companiei.

 

9. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu articolul 15 din GDPR, în calitate de persoană vizată, aveți dreptul:

- de acces la Datele Dvoastra;

- de a va opune procesarii acestora din motive legitime;

- să vă corectați, să anulați sau să vă limitați datele;

- fără obstacole sau impedimente, să obțineți Datele dumneavoastră într-un format automat lizibil pentru a fi transferate către alt operator de date;

Precum și dreptul la:

- revocați-vă consimțământul;

- depuneți o reclamație la Autoritatea italiană de confidențialitate.

Obiecția la prelucrarea datelor pentru marketing, fie directă, fie de către terți, prin mijloace automate, se extinde și la prelucrarea tradițională a Datelor; cu toate acestea, obiecția poate fi exercitată parțial. Puteți decide apoi să primiți comunicare prin canale tradiționale sau prin mijloace automate sau să nu primiți nicio comunicare.

 

10. Exercitarea drepturilor

În calitate de persoană vizată, vă puteți exercita drepturile prin trimiterea unei comunicări către Companie prin confirmare de primire la Panin S.r.l. a socio unico, Viale della Scienza nr. 24, 45100 Rovigo, sau prin e-mail trimis la privacy@panin.it